За мен

Все същия съм си
Ето ме като малък, не съм мръднал.
години по-рано

Може би съм драскател, който иска да представи себе си и работата си тук.